Bochtenprobleem bij fietspaden

Ontwerpers houden vaak te weinig rekening met de werkelijkheid.
Heel vaak hebben fietsers te maken met gewone bochten en met S-bochten.

     Het volledige artikel      Een wiskundige toepassing  : het berekenen van een kromtestraal

​​​​​​​Je rijdt op een fietspad en je moet eerst naar rechts en onmiddellijk naar links afslaan (of omgekeerd). Omdat er een bushalte is, omdat het fietspad van een aanliggend naar een afgescheiden fietspad overgaat of in de buurt van een kruispunt. Als je alleen rijdt is dat geen probleem, maar als er meerdere fietsers betrokken zijn, kan dit een probleem veroorzaken. Fietsers gaan elkaar rakelings passeren of rakelings naast elkaar rijden of erger, elkaar hinderen met een mogelijke valpartij als gevolg. De werkelijke rijlijn van de fietser is niet dezelfde als die op de tekentafels! Heel veel van die S-bochten zijn slecht ontworpen. Is het omdat het gemakkelijker is voor aannemers het fietspad overal even breed te maken? Wij dagen alle ontwerpers uit om de de proef op de som te nemen en met 2 naast elkaar tegen 20 km per uur die bochten veilig te nemen. Veel van die S- bochten zullen niet voldoen.


Wij hebben in Vlaanderen massaal veel voorbeelden van slechte bochten, maar amper technische aanbevelingen om te beschrijven hoe zo’n bocht eruit zou moeten zien. Ook het fietsvademecum is hierover vaag en moeilijk te begrijpen. Vandaar deze probleemstelling.
Wie helpt ons zodat betere en realistische ontwerpen de tekentafel verlaten?
En wat is dan de oplossing?  
Misschien de kromtestraal (= boogstraal) groter maken, maar hoe groot?
De bocht breder maken, maar hoe breed?

​​​​​​​Hieronder enkele illustraties uit het artikel uit Het Groene Waasland

Uit het nieuwe fietsvademecum (Vademecum Fietsvoorzieningen juli 2022) :In onderstaande tabel uit het Fietsvademecum (FV) zien we een overzicht van gewenste boogstralen en bochtverbredingen t.o.v. het verkantspercentage van 2% . (dwz fietsweg is in de bochten lichtjes schuin aangelegd).
De waarden voor de boogstralen gelden voor de binnenbocht.
Zie  fietsvademecum : 25.07.22 / versie 1.0 / Vademecum fietsvoorzieningen / B.2. Bochten, boogstraal en bochtverbreding

Het volledige artikel    

Een wiskundige toepassing  : het berekenen van een kromtestraal

4 STELREGELS voor ontwerpers vanuit het oogpunt van de fietser :

Stelregel 1 : De kromtestraal kan niet groot genoeg zijn om het fietspad vlot met meerdere deelnemers te kunnen gebruiken.
Stelregel 2: Des te hoger de snelheid, des te breder en langer de fietsen, des te groter de kromtestraal moet zijn!  **
Stelregel 3: Vermijd zoveel mogelijk bochten op de fietsweg!
Stelregel 4: Geen  ‘hoekige’  bochten AUB.

** Door de komst van speed pedelecs, bakfietsen, aanhangwagentjes, ... moet de kromtestraal veel groter zijn zowel voor de veiligheid als voor het comfort!!

Bochtenprobleem bij fietspaden Bochtenprobleem bij fietspaden Bochtenprobleem bij fietspaden Bochtenprobleem bij fietspaden Bochtenprobleem bij fietspaden