Creatief ontwerpen : zou men het AZN op het Fabiolaplein al bekeken hebben?

KORT:

De voorgestelde verhuizing van AZ Nikolaas (AZN) is een autogericht denken dat schaarse ruimte verder verkwanselt en ongezonde mobiliteit van stad en regio bevordert. Dit moet beter.

Onze boodschap is : zoek een geniaal vernieuwingsplan!    De klimaatproblemen lokaal aanpakken …..

 

Daarom is het nodig om voor de vernieuwing van AZN zoveel mogelijk interessante locaties te onderzoeken op al hun pro’s en contra’s opdat de beste oplossing kan gekozen worden in het belang van de gemeenschap. 

  

Bij wijze van voorbeeld heeft ABLLOvzw het Parkziekenhuis ontwikkeld.  En nu een 2de voorbeeld : AZ Nikolaas op Fabiolaplein ?!?

 

Op het eerste zicht een onmogelijke piste omdat de N16 daar ligt.

Maar, met de nodige visie op ruimtelijke kwaliteiten en creativiteit lukt dat wellicht wel:

 

- de site wordt veel “menselijker” met pleinruimte, fiets en te voet enz.

- het concept vergt geen hectare extra grondinname

- het versterkt de centrumfuncties door nabijheid en verdichting etc.

 

Inmiddels verneemt ABLLO dat het Parkziekenhuis niet verder zou worden onderzocht (??), omdat onder andere het Agentschap Onroerend Erfgoed een negatief advies zou hebben gegeven.

Hiertegen maken we natuurlijk enorm bezwaar om diverse redenen.

 

LANGER VERHAAL :

De voorgestelde verhuizing van AZ Nikolaas (AZN) is banaal (zie het  groene waasland dossier van 28 maart 2018). Het is een plat, alledaags verhaal over hoe men vanuit een autogericht denken de schaarse ruimte verder verkwanselt. Hoe men ongezonde mobiliteit van stad en regio bevordert. Dit moet beter. Leg een geniaal vernieuwingsplan voor.

De verhuizing op de Neerkouter is een peperduur project. Qua vloeroppervlakte vergelijkbaar met 1000 modale woningen. Hierdoor verandert dit deel van de stad enorm: grote toename van verkeersdrukte, geheel andere wisselwerking tussen AZN en stad en regio. Kortom de ruimtelijke en verkeersstructuur wordt overhoop gehaald.

 

Daarom is het nodig om voor de vernieuwing van AZN zoveel mogelijk interessante locaties te onderzoeken op al hun pro’s en contra’s opdat de beste oplossing kan gekozen worden in het belang van de gemeenschap. 

 

ABLLO pleit ervoor om andere, vermoedelijk betere, locaties te onderzoeken. De planningsopdracht is vrij complex. De selectie van het beste concept moet daarom voorafgegaan worden door een wedstrijd. In deze wedstrijd wordt een creatief oplossingsgericht denken aangemoedigd om vernieuwende, geniale concepten te ontwikkelen. Dit is gebruikelijk bij grootschalige ingrepen.

 

Bij wijze van voorbeeld heeft ABLLOvzw het Parkziekenhuis ontwikkeld. Inmiddels verneemt ABLLO dat het Parkziekenhuis niet verder zou worden onderzocht (??), omdat onder andere het Agentschap onroerend erfgoed een negatief advies zou hebben gegeven. Een klein gedeelte  van het ABLLO-voorstel ligt namelijk in het park dat beschermd is.  

Maar de directie van AZN daarentegen is weinig creatief. Het kiest de gemakkelijke weg: in herbevestigd agrarisch terrein. Moet men dit voorstel op de Neerkouter dan ook al niet op voorhand verwerpen omdat het is gesitueerd in herbevestigd landbouwgebied?

 

 

AZN op Fabiolaplein ?

 

 

Abllo stelt hier nog een ander concept voor: AZN op het Fabiolaplein.  

 

 

Dit toont aan, dat het creatief planningsproces in een wedstrijdformule toch nog meer mogelijkheden kan bieden. 

Wat zijn de mogelijkheden en kansen voor het bouwen van de kliniek op het Fabiolaplein tussen het Fabiolapark en het koopcentrum? Op het eerste zicht een onmogelijke piste omdat de N16 daar ligt. 

 

Maar volg eens mee :

 

In de huidige planning van Sint-Niklaas heeft men een dubbele kamstructuur ontwikkeld. Vanaf de E17 zijn er 2 armen die naar de randen van de stad gaan: de oostelijke en westelijke tangent:

 

• De westelijke, E17 naar de Hoge Bokstraat, ligt er reeds,

• De oostelijke, is gepland van E17 naar  N70.

 

Tegelijk wil men de N16 van E17 tot Parklaan smaller maken voor autoverkeer en opwaarderen met ondermeer het Fabiolaplein. Het rond punt aan het Sinbad is voor voetgangers en fietsers een miskleun en het gevolg van een fout uit de jaren 70.  Met AZN op het Fabiolaplein wordt dit stadsdeel sterk opgewaardeerd.

 

Deze afbeeldingen tonen dit geniale concept.

 

ABLLO vindt ook dat de huidige locatie (=NULscenario) en Parkziekenhuis (=variant van NULscenario) naast de vele andere moeten onderzocht worden op hun mogelijkheden en kansen. Indien het Parkziekenhuis in die studie heel goed zou scoren, kan men nog dat voorstel aanpassen of verwerpen, omwille van eventuele zwaarwichtige bezwaren.  

 

Maar maak voor alles een opening naar oplossingsgericht zoeken. Een open oproep of wedstrijd biedt kansen om meer geniale concepten te ontwikkelen. 

 

B

Hieronder beelden van de huidige, onstadse inrichting. Hier is een ander  "weefsel" nodig, waarbij fietser en voetganger en openbaar vervoer centraal staan..